osman

Αν είστε μέλος προγράμματος να ενημερώνεστε από την αντίστοιχη σελίδα όπου αναρτώνται αποκλειστικά πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα.

Ανακοινώσεις
ΟΣΜΑΝ > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΓΕΘΙ-ΤΣΟΝΙΜΑ – Αναγκαιότητα τροποποίησης του άρθρου 19 του Ν 719/77

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΓΕΘΙ-ΤΣΟΝΙΜΑ – Αναγκαιότητα τροποποίησης του άρθρου 19 του Ν 719/77

Αναγκαιότητα τροποποίησης του άρθρου 19 του Ν 719/77

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 719/77, το τμήμα ιδιωτικών ιδιοκτησιών άνω των εκατό (100) στρεμμάτων πριν την 01-01-1967  ανήκει στο Δημόσιο το οποίο δεν έχει υποβάλλει ποτέ ένσταση διεκδίκησης από την ισχύ του νόμου.

Οι εκτάσεις στο  Βγέθι και Τσονίμα αποκτήθηκαν από ιδιοκτήτες οι οποίοι προ της 01-01-1967 είχαν εκτάσεις συνολικά στην περιοχή ΚΕΡΑΤΕΑΣ άνω των 100 στρ. και σύμφωνα με την εν ισχύει νομοθεσία, το τμήμα άνω των 100 στρ ανήκει στο Δημόσιο. Το δημόσιο είχε ορίσει το Δασαρχείο της περιοχής υπεύθυνο για την τήρηση της νομοθεσίας παρόλο που δεν αφορά δασικές εκτάσεις η συγκεκριμένη διαδικασία  δεν τηρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια με αποτέλεσμα να υπάρχει ασάφεια για τις άνω των 100 στ. εκτάσεις που πωλήθηκαν από τους αρχικούς ιδιοκτήτες.

Επισημαίνεται ότι η αποστολή των χαρακτηρισμένων ως μη δασικών εκτάσεων από το Δασαρχείο Λαυρεωτικής στην Κτηματολόγιο Α.Ε. έγινε χωρίς μεριδολόγιο που σύμφωνα με τον Προϊστάμενο του Κτηματολογίου Λαυρεωτικής οδηγούσε στη δήμευση της ακίνητης περιουσίας κατοίκων του εν λόγω Δήμου , ο Δήμος Λαυρεωτικής με ομόφωνη απόφασή του έστειλε επιστολή στο ΥΠΕΝ ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε να λειτουργήσει το Κτηματολογικό Γραφείο Κερατέας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε ότι το Δημόσιο δεν θα προχωρήσει σε ενστάσεις κατά ιδιοκτητών και έτσι λειτουργεί το εν λόγω γραφείο, να σημειωθεί επίσης ότι από την ισχύ του ν.719/77 έχουν δοθεί μόνο 85 βεβαιώσεις ιδιοκτησίας στην εν λόγω περιοχή.

Με βάση αυτό το νόμο υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η διαδικασία για ολοκλήρωση της ένταξης σε σχέδιο πόλεως των δυο εκτάσεων (Βγέθι-Τσονίμα) όπως και η επέκταση πολεοδόμησης Δήμου Λαυρεωτικής η οποία και προηγείται να μπλοκαριστούν από το ΣτΕ.

Ο Ο.Σ.Μ.Α.Ν με απόφαση του Δ.Στην 11η Μαΐου 2016, ανέθεσε στη δικηγόρο Αθηνών Κα Ισιδώρα Ρώματη σύνταξη σχετικής  εισήγησης και πρότασης τροπολογίας του άρθρου 19 ν. 719/77. Το Δ. Σ. κατέληξε σε αυτή την απόφαση λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την υπ’ αριθμόν 27/2016 από 21-03-2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής, η  οποία εκτός των άλλων αναγραφομένων, συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή προκειμένου να προωθήσει την υπ. αριθ. 35/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην εφαρμογή του Ν. 719/1979 στα εν γένει διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής.

Στα πλαίσια αντιμετώπισης του προβλήματος και με στόχο την τροποποίηση του επίμαχου άρθρου 19 Ν.719/77, με πρωτοβουλία του ΟΣΜΑΝ,  έγιναν τρείς (3) συναντήσεις στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών (20 Μαρτίου 2015 / 20 Ιανουαρίου 2016)– Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας (19 Μαίου 2015) με τους κ. Μαντζάκο (Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας), κ. Διονυσόπουλο (Νομικό Σύμβουλο Αν. Υπουργού Κλ. Αλλ. Εν. Κου Τσιρώνη), μία συνάντηση την 7η Φεβ. 2018 με τη Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας (κ. Πέρκα) και την 13 Ιουνίου 2018 με την κ. Μιλλή άμεση συνεργάτιδα του νέου ΓΓΔΠ κ. Δημάκη για εκ νέου ενημέρωση στην οποία υπήρξε συνεννόηση για εκ νέου επικοινωνία μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης την 21η Ιουνίου 2018.

Στις συναντήσεις αυτές κατατέθηκε η εισηγητική Έκθεση με πρόταση τροπολογίας εν λόγω του Ο.Σ.Μ.Α.Ν  και παρουσιάστηκαν οι ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. Λαυρεωτικής σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης του ν.719/77.

Από τις τοποθετήσεις των αρμοδίων κατά τις συναντήσεις, διαπιστώσαμε ότι έγινε πλήρως κατανοητό το πρόβλημα που προκύπτει από τον εν λόγω νόμο και λάβαμε διαβεβαιώσεις ότι το θέμα εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής ρύθμισης με νομοθετική πρωτοβουλία για όλα τα κατεχόμενα από το Δημόσιο.

Τέλος θέλουμε να ενημερώσουμε ότι το όλο πρόβλημα έγινε αντιληπτό από το Δ.Σ. του συνεταιρισμού όταν αναλήφθηκε η πρωτοβουλία υποβολής μελέτης δωρεάς πολεοδόμησης συνιδιόκτητης έκτασης αξιωματικών του ΠΝ στο ΒΓΕΘΙ δηλαδή το έτος 2013, δεν υπήρχε καμμία ενημέρωση από την περίοδο που υπογράφηκαν τα συμβόλαια.

Η εισηγητική έκθεση του Ο.Σ.Μ.Α.Ν και η αιτιολογική έκθεση (εδώ)